Ваннаставне активности...

Слободне активности у млађим разредима
На нивоу Одељењских већа I, II, III, IV разреда наставници разредне наставе ће на нивоу својих одељења реализовати различите слободне активности:
"Са децом око света"
"Наш свет од папира"
"За живот кроз живот"
"Читалачки кутак"
Математичка секција
Ликовна секција
Рецитаторска секција...

Ваннаставне активности у старијим разредима
На нивоу Одељењских већа V, VI, VII, VIII разреда наставници предметне наставе релизују различите слободне активности у оквиру следећих секција:
Драмска секција - Марта Анђелић
Рецитаторска секција - Вања Секуловић
Литераррна секција - Милан Станковић
"Читалачки клуб" - Душица Мињовић
Библиотечка секција - Тања Марсенић
Ликовна секција - Вања Ђорђевић, Тамара Егер
"Данте Алегијери" - Јелена Манојловић
"Ћиротондо" - Весна Видојевић
"Француски клуб" - Весна Ивковић
"Вера, нада, љубав" - Мирјана Скокић
"Мендељејев" - Верица Живић
Хемијска секција - Јелена Муцић
"Програмирање и примена микробита у настави" - Бранимир Здравковић
"Папирно моделарство" - Славица Стајић Врачевић
Саобраћајна секција - Александар Тановић
КОДИграње секција за програмирање мБот робота - Сања Милановић
Секција за електротехнику - Слађана Матијашевић
Билошка секција - Тања Павлович, Весна Милорадовић
Млади географи - Љиљана Козомора
Одбојка - Ивана Филиповић
Фудбал - Зоран Лазаревић
Кошарка - Зоран Лазаревић
Атлетика - Весна Вуковић
Рукомет - Ивана Филиповић
Стони тенис - Ивана Филиповић, Весна Вуковић

Релизовани пројекти и активности на нивоу школе:
"Школско двориште по мери детета" - носилац пројекта Тања Вречко
"Наша школа - Еколошка школа" - носилац пројекта Тања Вречко
"Младост даје здравље и радост" - носилац пројекта Јована Васић
"Гледамо у прошлост, стварамо будућност"

Ученичке организације
Школа ће сарађивати са свим организацијама које понуде адекватне програме из области рада са децом (Пријатељи деце,Црвени крст, Центар за дечија права-Save the children ...).
У школи делује Ученички парламент.
Сваки програм дечијих организација ће бити размотрен и усвојен у оном облиму у којем, је применљив ,сврсисходан и адекватан за ученике школе, и као такав налазиће се у Годишњем плану рада школе.

Kорективни рад са ученицима...

Додатна подршка детету у основној школи подразумева рад са децом која имају хронична обољења или извесне сметње и тешкоће у општем развоју,али су им основне функције очуване. Оваква деца се теже адаптирају на школске услове тако да организовање индивидуализованог васпитно-образовног рада има за циљ да помогне овој деци да се уклопе у школу и савладају своје обавезе у њој
Класификација ученика са минималним оштећењима и хроничним обољењима се врши у оквиру следећих категорија:оштећење вида,слуха,говора и гласа, физичка оштећења, хронична обољења, социјалне и емоционалне сметње, интелектуалне сметње.
Специјално васпитно-образовни рад се одвија у три фазе:
1. откривање деце са минималним оштећењима и хроничним обољењима;
2. упућивање деце у специјализоване установе
3. праћење развоја и напретка ове деце у редовној основној школи и тимски рад са стручњацима различитих институција.

Посете...

Посете су ваннаставни облици образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ посета је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини.
Прослава Нове године у оквиру школе, омогућава ученицима дружење са вршњацима.
Задаци који се остварују реализацијом програма посета су упознавање начина живота и рада људи, позитивног односа према националним и културним вредностима, спортским потребама и навикама као и подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.