О нама ...

Услови средине у којој школа ради...

Основна школа "Младост" је школа по мери детета новог доба. Носилац је четири златне медаље Међународног сајма образовања и васпитања "Путокази". Школа се брзо и успешно прилагођава изазовима свакодневице и потребама будућности, кроз заступљеност савремених наставних технологија у јединствену са стручношћу запослених и богатом педагошком праксом. Визија школе преточена је у нашу педагошку стварност која представља оазу у којој се радо борави и учи, јер је краси креативност која почива на хуманим вредностима. Усмерени смо на то да наша школа буде: хумана, безбедна, креативна, ефикасна и стимулативна. Настојимо да негујемо васпитну стварност која представља интелектуални изазов. Подстичемо интерактивно, стваралачко и практично учење у коме ученик активно учествује. Наша мисија се огледа у томе да изнедримо добре, вредне и успешне младе људе на којима почива добробит заједнице и читавог друштва.

Реализујући разнолике активности у оквиру културне и јавне делатности, школа испуњава и културне услове за развој ученика и њухову афирмацију у том смислу.Социјални статус школе је задовољавајући.
Еколошка свест се развија код ученика редовном реализацијом еколошких програма и активности на очивању и заштити школске средине, школа задовољава све еколошке услове за одвијање наставних и ваннаставних активности.

Химна школе са наступа у Прагу...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Редовна настава:
Пре подне у 8:00 сати, и после подне 14:00 сати .
После првог, четвртог и петог часа, одмори су по 5 минута,
после другог часа 20 минута, а после трећег часа 10 минута .
Промена смена врши се седмично.

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.

08:00  –  08:45

1.

14:00  –  14:45

2.

08:50  –  09:35

2.

14:50  –  15:35

одмор  20 мин

одмор   20 мин

3.

09:55  –  10:40

3.

15:55  –  16:40

одмор  10 мин

одмор  10 мин

4.

10:50  –  11:35

4.

16:50  –  17:35

5.

11:40  –  12:25

5.

17:40  –  18:25

6.

12:30  –  13:15

6.

18:30  –  19:15


Библиотека, радно време:
понедељак, среда, петак од 8,00 до 14,30 сати
уторак и четвртак од 12,30 до 18,30 сати

Услови рада...

Школа има шест одељења продуженог боравка, три у првом и три у другом разреду.
Од осталих видова васпитно-образовног рада организованих на нивоу школе постоји припремни предшколски програм "Мала школа", која је започела са радом по одобрењу Министарства просвете и ради у две групе.
Школа располаже са 19 учионица, кабинетима за музичку и ликовну културу, српски језик и стране језике, историју,географију, информатику, биологију, хемију, физику, математику, технику и технологију, две фискултурне сале, библиотеком, 9 припремних кабинета, стоматолошком амбулантом, кухињом, трпезаријом, зборницом, учионицом "Мале школе", канцеларијама за психолога, педагога, секретара, директора,рачуноводство, радионицом за домара.

Распоред наставних просторија:
• приземље:
- радионица TO са оставом
- мала и велика фискултурна сала
- 4 учионице млађих разреда
- канцеларија педагога
- кабинет информатике

• први спрат :
- кабинет за енглески језик
- 2 кабинета за српски језик са припремним кабинетом
- 2 кабинета за математику са припремним кабинетом
- кабинет за историју са припремним кабинетом
- кабинет за гографију са припремним кабинетом
- кабинет за биологију у са припремним кабинетом
- кабинет за ликовну културу
- кабинет за музичку културу
- кабинет за хемију и физику са припремним кабинетом
- канцеларија психолога
-

• други спрат - 10 учионица млађих разреда и учионица француског језика
- учионица за припремни предшколски програм

Просторнои условно омогућавају фукционалну организацију рада по специјализованим учионицама, по разредима и предметима предметне и разредне наставе. просторије испуњавају естетски и здравствено - хигијенски норматив. Школско окружење и зграда доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног амбијента.

Продужени боравак
За продужени боравак установљен је следећи ритам радног дана:
6.00 - 7.30 – пријем ученика
7.30 - 8.00 - доручак
8.00 - 11.40 – часови редовне наставе
11.40 - 12.00 – припрема за ручак
12.00 - 12.30 - ручак
12.30 - 14.00 – рекреација, игра
14.00 - 15.00 –самостални рад
15.00 - 17.00 – активности у слободно време