NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2011.god.


N
a konkursu Društva učitelja  Beograda za primere dobre prakse, učitelji naše škole su postigli zavidne rezultate:
1. mesto - Vrečko Tanja
2. mesto - Simeunović Marija
3. mesto - Vučen Dragana , Milunka Brkić Nikitović  i Pavkov Petar

Škola je nagrađena i kao škola sa najvećim brojem poslatih radova.

Na Saboru učitelja Srbije koji će se održati 4. i 5. juna u Domu Sindikata, 
biće prezentovanje radova Tanje Vrečko, Marije Simeunović i Dragane Vučen
Njihovi radovi su ušli u najuži izbor primera dobre prakse za unapređivanje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava, od 147 prispelih radova.

 

NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2012.god.
Na konkursu Društva učitelja Beograda "Primeri dobre prakse" učiteljica naše škole,
Dragana Vučen dobila je 3. nagradu za čas "Različiti oblici kretanja" - priroda i društvo. 17.5.2012.god.
Svoj rad učiteljica Dragana Vučen prezentovala je na Tribini Društva učitelja Beograd 26.5.2012.god. i na Saboru učitelja Srbije 24.6.2012.god. u Domu sindikata u Beogradu.

NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2013.god.
Učiteljica Sanja Mićanović je na konkursu primera dobre prakse dobila 2. nagradu za čas "Borba srpskog naroda za oslobođenje od Turaka"- priroda i društvo. Svoj rad uciteljica Sanja je prezentovala na Tribini Društva učitelja Beograda 12.6.2013.godine i na Saboru učitelja Srbije  16.juna 2013.god. u Beogradu.

NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2014.god.
U želji da formira zbirku primera dobre prakse koji potvrđuju kreativnost i stručnost učitelja usmerenog na obrazovanje i vaspitanje po meri sve dece Društvo učitelja Beograda je i 2014.god.raspisalo konkurs "Primeri dobre učiteljske prakse".
Specijalnu pohvalu dobila je naša škola za najveći broj primera dobre prakse poslatih na konkurs DUB-a i Tanja Vrečko koja je imenovana za člana komisije za školsku 2014/2015.god.
1.nagradu dobile su Marija Trujkić i Vesna Jocić za čas "Čistoća je pola zdravlja".
Pohvaljeni su sledeći radovi: "Leptir u učionici", Dragana Vučen;
                                               "Kolut napred", Vesna Jocić, Dragana Vučen;
                                                   "Zanimanja roditelja", Tanja Vrečko, DejanPantelić (gost-roditelj)


Primeri dobre učiteljske prakse prezentovani su na Tribini DUB-a i Saboru učitelja Srbije u junu 2014.godine.

Na konkursu Društva učitelja  Beograda za primere dobre prakse, učitelji naše škole su postigli zavidne rezultate:
1. mesto - Vrečko Tanja
2. mesto - Simeunović Marija
3. mesto - Vučen Dragana , Milunka Brkić Nikitović  i Pavkov Petar

Škola je nagrađena i kao škola sa najvećim brojem poslatih radova.

Na Saboru učitelja Srbije koji će se održati 4. i 5. juna u Domu Sindikata, 
biće prezentovanje radova Tanje Vrečko, Marije Simeunović i Dragane Vučen
Njihovi radovi su ušli u najuži izbor primera dobre prakse za unapređivanje nastavne prakse kroz razmenu profesionalnih iskustava, od 147 prispelih radova.

NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2012.god.

Na konkursu Društva učitelja Beograda "Primeri dobre prakse" učiteljica naše škole,
Dragana Vučen dobila je 3. nagradu za čas "Različiti oblici kretanja" - priroda i društvo. 17.5.2012.god.
Svoj rad učiteljica Dragana Vučen prezentovala je na Tribini Društva učitelja Beograd 26.5.2012.god. i na Saboru učitelja Srbije 24.6.2012.god. u Domu sindikata u Beogradu.

NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2013.god.

Učiteljica Sanja Mićanović je na konkursu primera dobre prakse dobila 2. nagradu za čas "Borba srpskog naroda za oslobođenje od Turaka"- priroda i društvo. Svoj rad uciteljica Sanja je prezentovala na Tribini Društva učitelja Beograda 12.6.2013.godine i na Saboru učitelja Srbije  16.juna 2013.god. u Beogradu.

NAGRADE NA KONKURSU PRIMERA DOBRE PRAKSE DUB-A I SURS-A 2014.god.

U želji da formira zbirku primera dobre prakse koji potvrđuju kreativnost i stručnost učitelja usmerenog na obrazovanje i vaspitanje po meri sve dece Društvo učitelja Beograda je i 2014.god.raspisalo konkurs "Primeri dobre učiteljske prakse".
Specijalnu pohvalu dobila je naša škola za najveći broj primera dobre prakse poslatih na konkurs DUB-a i Tanja Vrečko koja je imenovana za člana komisije za školsku 2014/2015.god.
1.nagradu dobile su Marija Trujkić i Vesna Jocić za čas "Čistoća je pola zdravlja".
Pohvaljeni su sledeći časovi: "Leptir u učionici", Dragana Vučen;
                                             "Kolut napred", Vesna Jocić, Dragana Vučen;
                                             "Zanimanja roditelja", Tanja Vrečko, DejanPantelić (gost-roditelj)

Primeri dobre učiteljske prakse prezentovani su na Tribini DUB-a i Saboru učitelja Srbije u junu 2014.godine.