Календар...

        Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
        Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. децембра 2022. године.
        Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године.
        Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.
        У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
        Јесењи распуст почиње у петак, 11. новембра 2022. године и траје до понедељка 14. новембра 2022. године.
        Зимски распуст почиње 31. децемра 2022. године и завршава се 23. јануара 2023. године.
        Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак 18. априла 2023. године.
        За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у уторак, 20. јуна 2023. године, а завршава се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године.

Парна смена почиње пре подне од 8.00 сати, а непарна смена по подне од 14.00. сати.
• 27.01.2022. је Свети Сава
Пробни и завршни испит:
        Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. мартa 2023. године и у суботу 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду 21. јуна 2023. године, четвртак 22. јуна 2023. године и петак 23. јуна 2023. године.

Kalendar za školsku 2022/2023...