O B A V E Š T E NJ E

UPIS DECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠK. 2016/17. GOD. POČINJE 1. APRILA 2016. I TRAJE DO  POPUNE DOZVOLJENOG BROJA UČENIKA

UPIS DECE SE VRŠI SVAKOG RADNOG DANA KOD SEKRETARA ŠKOLE U VREMENU OD 9 DO 14 SATI.

KAO REDOVNO GODIŠTE ZA UPIS U PRVI RAZRED SU DECA ROĐENA 2009.GODINE I DECE ROĐENA  JANUARA I FEBRUARA 2010.GOD.

OD POTREBNIH DOKUMENATA TREBA DOSTAVITI:
* KOPIJU IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH DETETA
* UVERENJE O ZAVRŠENOM PRIPREMNOM PREDŠKOLSKOM PROGRAMU
* POTVRDU LEKARA DA JE DETE SPOSOBNO ZA UPIS U PRVI RAZRED (Dom zdravlja blok 44)
*
PRIJAVU ADRESE STANOVANJA DETETA

UKOLIKO PO PRIJAVI STANA DETETA, ZA UPIS U PRVI RAZRED TERITORIJALNO NE PRIPADATE NAŠOJ ŠKOLI, POPUNIĆETE MOLBU KOD SEKRETARA ŠKOLE, ZA UPIS DETETA  U PRVI RAZRED BEZ OBZIRA NA ADRESU IZ PRIJAVE PREBIVALIŠTA

PRILIKOM UPISA DETETA ZAKAZUJE SE TESTIRANJE KOD ŠKOLSKOG PSIHOLOGA I PEDAGOGA.

ZA UPIS U PRVI RAZRED SE MOGU PRIJAVITI I  DECA ROĐENA U PERIODU MART – AVGUST 2010.GOD. KAO PREVREMENI UPIS U ŠKOLU.

OD POTREBNIH DOKUMENATA TREBA DOSTAVITI:
* KOPIJU IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH DETETA
* UVERENJE O ZAVRŠENOM PRIPREMNOM PREDŠKOLSKOM PROGRAMU
TESTIRANJE OVE DECE ĆE SE VRŠITI TOKOM JUNA 2016.GOD.

U ŠKOLI ĆE I ŠK. 2015/16. GOD. BITI ORGANIZOVAN PRODUŽENI BORAVAK. PRIJAVA ZA BORAVAK SE VRŠI KOD PSIHOLOGA ŠKOLE PRILIKOM TESTIRANJA DECE. PRILIKOM PRIJAVE ZA PRODUŽENI BORAVAK RODITELJI SU DUŽNI DA DOSTAVE FOTOKOPIJE RADNIH KNJIŽICA.
PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE TREĆEG I ČETVRTOG RAZREDA NEĆE BITI ORGANIZOVAN U ŠKOLI USLED NEDOSTATKA UČIONIČKOG PROSTORA.

 

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAMO RODITELJE DA ŠKOLA MOŽE DA UPIŠE U PRVI RAZRED  DETE SA PODRUČJA DRUGE ŠKOLE, A NA ZAHTEV RODITELJA.

ŠKOLA ĆE IZVRŠITI UPIS NAKON PODNETE MOLBE OD STRANE RODITELJA KOJA SE PREDAJE NAJKASNIJE DO 1. FEBRUARA 2016.GODINE.

MOLBU MOŽETE PREDATI  SEKRETARU ŠKOLE SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 09.00 DO 14.00 SATI.

UKOLIKO ŠKOLA IMA MOGUĆNOSTI, NAKON RAZMATRANJA PODNETIH MOLBI, IZVRŠIĆE UPIS DECE U PRVI RAZRED