OBAVEŠTENJE

Upis dece u prvi razred osnovne škole za šk. 2015/16. god. počinje 1. aprila 2015. i traje do 31. avgusta 2015.god.

Upis se vrši svakog radnog dana kod sekretara škole u vremenu od 9 do 14 sati.

Kao redovno godište za upis u prvi razred su deca rođena 2008.godine i dece rođena  januara i februara 2009.god.

Od potrebnih dokumenata treba dostaviti:

Ukoliko po prijavi stana deteta, za upis u prvi razred teritorijalno ne pripadate našoj školi, popunićete molbu kod sekretara škole za upis deteta  u prvi razred, bez obzira na adresu iz prijave prebivališta

Prilikom upisa deteta zakazuje se testiranje kod školskog psihologa i pedagoga.

Za upis u prvi razred se mogu prijaviti i deca rođena u periodu mart – avgust 2009.god. kao prevremeni upis u školu.
Od potrebnih dokumenata treba dostaviti:

Testiranje ove dece će se vršiti tokom juna 2015.god.

U školi će i školske 2015/16. god. biti organizovan produženi boravak. Prijava za boravak se vrši kod psihologa škole prilikom testiranja dece.
Prilikom prijave za produženi boravak roditelji su dužni da dostave fotokopije radnih knjižica.
Produženi boravak za učenike trećeg i četvrtog razreda neće biti organizovan u školi usled nedostatka učioničkog prostora.

Obaveštavamo roditelje da škola može da upiše u prvi razred dete sa područja druge škole, a na zahtev roditelja.

Škola će izvršiti upis nakon podnete molbe od strane roditelja koja se predaje najkasnije do 1. februara 2015.godine.
Molbu možete predati sekretaru škole svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 sati.
Ukoliko škola ima mogućnosti, nakon razmatranja podnetih molbi, izvršiće upis dece u prvi razred.