О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШК. 2016/17. ГОД. ПОЧИЊЕ 1. АПРИЛА 2016. И ТРАЈЕ ДО  ПОПУНЕ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА УЧЕНИКА

УПИС ДЕЦЕ СЕ ВРШИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ У ВРЕМЕНУ ОД 9 ДО 14 САТИ.

КАО РЕДОВНО ГОДИШТЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СУ ДЕЦА РОЂЕНА 2009.ГОДИНЕ И ДЕЦЕ РОЂЕНА  ЈАНУАРА И ФЕБРУАРА 2010.ГОД.

ОД ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ТРЕБА ДОСТАВИТИ: КОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА, УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ ИЛИ ПОТВРДУ О ПОХАЂАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА, ПОТВРДУ ЛЕКАРА ДА ЈЕ ДЕТЕ СПОСОБНО ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД (Дом здравља блок 44), КОПИЈУ ПРИЈАВЕ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА

УКОЛИКО ПО ПРИЈАВИ СТАНА ДЕТЕТА, ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАТЕ НАШОЈ ШКОЛИ, ПОПУНИЋЕТЕ МОЛБУ КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, ЗА УПИС ДЕТЕТА  У ПРВИ РАЗРЕД БЕЗ ОБЗИРА НА АДРЕСУ ИЗ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА

ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕТЕТА ЗАКАЗУЈЕ СЕ ТЕСТИРАЊЕ КОД ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА.

ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ И  ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ МАРТ – АВГУСТ 2010.ГОД. КАО ПРЕВРЕМЕНИ УПИС У ШКОЛУ. ОД ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ТРЕБА ДОСТАВИТИ КОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ДЕТЕТА, УВЕРЕЊЕ О ЗАВРШЕНОМ ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ. ТЕСТИРАЊЕ ОВЕ ДЕЦЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ ТОКОМ ЈУНА 2016.ГОД.

У ШКОЛИ ЋЕ И ШК. 2016/17. ГОД. БИТИ ОРГАНИЗОВАН ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК. ПРИЈАВА ЗА БОРАВАК СЕ ВРШИ КОД ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ ПРИЛИКОМ ТЕСТИРАЊА ДЕЦЕ. ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК РОДИТЕЉИ СУ ДУЖНИ ДА ДОСТАВЕ ФОТОКОПИЈЕ ОБРАСЦА М1 – пријава радника.
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НЕЋЕ БИТИ ОРГАНИЗОВАН У ШКОЛИ УСЛЕД НЕДОСТАТКА УЧИОНИЧКОГ ПРОСТОРА.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАМО РОДИТЕЉЕ ДА ШКОЛА МОЖЕ ДА УПИШЕ У ПРВИ РАЗРЕД  ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, А НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА.

ШКОЛА ЋЕ ИЗВРШИТИ УПИС НАКОН ПОДНЕТЕ МОЛБЕ ОД СТРАНЕ РОДИТЕЉА КОЈА СЕ ПРЕДАЈЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 1. ФЕБРУАРА 2016.ГОДИНЕ.

МОЛБУ МОЖЕТЕ ПРЕДАТИ  СЕКРЕТАРУ ШКОЛЕ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09.00 ДО 14.00 САТИ.

УКОЛИКО ШКОЛА ИМА МОГУЋНОСТИ, НАКОН РАЗМАТРАЊА ПОДНЕТИХ МОЛБИ, ИЗВРШИЋЕ УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД.